Strona główna lub słowa kluczowe
Informacje

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00. Zapraszamy do naszej siedziby, kontaktu drogą telefoniczną lub e-mailową.

DORADZTWO GOSPODARCZE
ODWIEDZILI NAS

Szkolenia

SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE - UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE

 1. Psychologia obsługi Klienta
 2. Praca z trudnym Klientem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 3. Asertywność w pracy i kontaktach z Klientem
 4. Stres: jak nad nim panować i jak mu przeciwdziałać
 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 6. Efektywna komunikacja z Klientem

SZKOLENIA ZAWODOWE

 1. Przedstawiciel handlowy
 2. Telemarketer
 3. Asystentka/sekretarka
 4. Pracownik administracyjno-biurowy
 5. Sprzedawca - doradca Klienta
 6. Promotor sprzedaży / hostessa
 7. Menadżer projektu - specjalista ds. funduszy europejskich
 8. Specjalista ds. windykacji należności
 9. Specjalista ds. handlu i marketingu
 10. Specjalista ds.marketingu
 11. Specjalista ds. reklamy i promocji

SZKOLENIA PODNOSZĄCE SAMODZIELNOŚĆ OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ PO RYNKU PRACY

 1. Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych
 2. ABC przedsiębiorczości

MODUŁY

Moduły z zakresu umiejętności zawodowych

 1. Księgowość małej firmy
 2. Obsługa kasy fiskalnej
 3. Obsługa komputera i zagrożenia teleinformatyczne
 4. Warsztaty z zakresu wizażu i estetyki
 5. Podstawy BHP i ochrony przeciwpożarowej
 6. Rozliczenia z ZUS
 7. Zarządzanie projektami
 8. Zapobieganie zagrożeniom i stratom spowodowanym niewypłacalnością kontrahentów
 9. Aplikowanie na anglojęzyczne oferty pracy
 10. Zarządzanie należnościami
 11. Doskonalenie techniki jazdy
 12. Kadry i płace

Moduły z zakresu umiejętności osobowych

 1. Aktywizacja zawodowa
 2. Mechanizmy obronne osobowości i samoocena
 3. Mobbing
 4. Negocjacje w biznesie
 5. Radzenie sobie z agresją i stresem
 6. Wywieranie wpływu i manipulacje społeczne
 7. Zarządzanie czasem
 8. Zarządzanie zmianą
 9. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 10. Integracja zespołu
Copyright by Advise & Win POLSKA. Wszystkie prawa zastrzeżone.